Kancelaria Notarialna Łódź

dr ANNA MARCINIAK-SIKORA


W naszej Kancelarii Notarialnej łączymy najlepsze tradycje polskiego notariatu z nowym, dynamicznym obliczem Łodzi. Wieloletnie doświadczenie zawodowe pozwala nam zapewnić najwyższą jakość dokonywanych czynności notarialnych, przy zachowaniu dbałości o bezpieczeństwo powierzonych nam spraw.

Nasze działania koncertują się na:

- profesjonalnym, merytorycznym i skutecznym rozwiązywaniu problemów prawnych naszych klientów,

- szybkiej i sprawnej obsłudze,

- indywidulanym podejściu do każdego klienta,

- zagwarantowaniu bezpieczeństwa dokonywanych czynności,

- zapewnieniu poufności przekazywanych informacji i dokumentów.


Notariusz dr Anna Marciniak-Sikora

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki prawne


Notariusz dr Anna Marciniak-Sikora pozostaje również pracownikiem naukowym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Badań nad Rozwojem Państwa i Prawa, w Zakładzie Badań nad Rozwojem Ustrojów Państwowych.

Członek Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej.

Ekspert Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizacja: prawo o notariacie, prawo cywilne, rodzinne, handlowe, historia prawa polskiego (okres staropolski), jak i poszczególnych państw europejskich i Stanów Zjednoczonych Ameryki.


kancelaria@rejent-lodz.pl

☎ 42 630 21 09
☎ 42 639 72 31

Linkedin


Notariusz dr Anna Marciniak-Sikora to współautor licznych publikacji i artykułów z zakresu historii prawa oraz prawa współczesnego.


Rozprawa doktorska pt. ,, Testamenty szlacheckie w koronie w świetle drukowanych materiałów praktyki (XVI-XVIII w.) "


Publikacje:

 1. Praxis. Notariat. Czynności notarialne, red. dr Andrzej J. Szereda, Warszawa 2021, CH Beck,
 2. Akty notarialne. Praktyczne komentarze. Orzecznictwo., red. dr Andrzej Jan Szereda, Warszawa 2019, CH Beck,
 3. Ustrój notariatu. Komentarz do art. 1-78d Prawa o notariacie, red. dr Andrzej Jan Szereda, dr Andrzej Rataj, Warszawa 2019, CH Beck,
 4. Akty notarialne. Praktyczne komentarze. Orzecznictwo. Koszty, red. A. Szereda, Warszawa 2017, CH Beck,
 5. Nil nisi veritas. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Matuszewskiemu, red. M. Głuszak i D. Wiśniewska-Jóźwiak, Łódź 2016,  ISBN: 978-83-8088-187-7, rozdział pt. „Rezygnacja przez nupturientów i małżonków ze wspólności ustawowej w świetle praktyki notariuszy Łódzkiej Izby Notarialnej”, s. 589-604. , Łódź 2016,
 6. Rozporządzenia dotyczące rodziny w staropolskich testamentach szlacheckich [w:] Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee,  red. J. Przygodzki, M.J. Ptak, Wrocław 2010,
 7. Widzenie Polikarpa. Średniowieczne rozmowy człowieka ze śmiercią, red. A. Dąbrówka, P. Stępień, Studia Staropolskie. Series Nova, Warszawa 2014,  ISBN: 978-83-61757-52-8, rozdział pt. „Codzienna w całym świecie praktyka, nieuchronny wyrok Boski, iż kto się rodzi umierać musi...” Kilka uwag o arengach w staropolskich testamentach szlachty krakowskiej i sandomierskiej, s. 269- 285.


Artykuły:


 1. Wypowiedź eksperta na łamach portalu lodz.wyborcza.pl 2021
 2.  Wypowiedź eksperta na łamach portalu lodz.wyborcza.pl 2019
 3. A. Marciniak-Sikora, M. Strzelecka, Prawo powierzchni (ujęcie historyczne oraz miejsce instytucji we współczesnym porządku prawnym), Państwo i Prawo 9/2016,
 4. Akty notarialne notariuszy warszawskich działających w czasie II wojny światowej i ich zastosowanie we współczesnym obrocie prawnym, Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego XVIII wieku, Kraków 2015,
 5. J. Bieda, A. Marciniak-Sikora, D. Wiśniewska-Jóźwiak, Rejestry notarialne- u źródeł współczesności, Rejent 6/2013 s. 27-53.,
 6. Postanowienie sądu opiekuńczego w praktyce notarialnej, Edukacja Prawnicza, 6/2013, s. 39-42.,
 7. J. Bieda, A. Marciniak-Sikora, Od szlacheckiego dziedziczenia ustawowego ku wolności testowania w Kodeksie Napoleona, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. 86, Łódź 2012 ,
 8.  Daję po mojej śmierci. O testamentach w średniowiecznej Brytanii, "Mówią wieki" 6/2007.


Notka biograficzna Pani Notariusz dr Anny Marciniak-Sikora na stronie wydawnictwa CH Beck >>>